تفسیر المیزان، جلد 1 - سوره‌ ی مبارکه‌ ی حمد منتشر شد. 

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.