تاریخ معماری آمریکا - جلد 2، فرهنگ‌ های مهاجر - فرهنگ استعماری (1500 - 1763 میلادی)، تقدیر‌ شده‌ در دو‌ سالانه‌‌ ی کتاب معماری و شهرسازی ایران منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی فیزیکی را از این‌جا ببینید.