تاریخ معماری آمریکا - جلد 4، دوران توسعه و عصر تنوع (1865 - 1915 میلادی) تقدیر‌ شده‌ در دو‌ سالانه‌‌ ی کتاب معماری و شهرسازی ایران منتشر شد.

نسخه ی الکترونیکی را از این‌جا و نسخه ی چاپی را از این‌جا ببینید.